آموزش نرم افزار صندوق فروشگاهی شاپ بیز

آموزش نرم افزار صندوق فروشگاهی شاپ بیز

ویدیو 1 - نصب و ورود به نرم افزار شاپ بیز

ویدیو2 - ثبت فاکتور با نام با نرم افزار فروشگاهی شاپ بیز

ویدیو 3 - آموزش ثبت کالای تعریف نشده

ویدیو 4 - ثبت فاکتور بدون بارکد خوان با نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 5 - پرداخت با کارت بانکی در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 6 - پرداخت نقدی و کارتی با نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 7 -  فروش محصول در سوپر مارکت با نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 8 - تعریف فوری محصول در سوپر مارکت

ویدیو 9 - ویرایش محصولات و ذخیره فاکتور در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 10 - آموزش فاکتور باز

ویدیو 11 - آموزش لغو فاکتور

ویدیو 12 - آموزش فاکتور مرجوع شده در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 13 - آموزش نحوه گزارش گیری با نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 14 - آموزش تنظیمات فاکتور در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 15 - آموزش اعمال تخفیف در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 16 - مشاهده سابقه خرید های مشتری و میزان خرید های مشتری با نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 17 - آموزش مدیریت انبار در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 18 - آموزش تنظیمات عمومی در نرم افزار صندوق فروشگاهی شاپ بیز

ویدیو 19 - آموزش ثبت مشتری جدید و ویرایش اطلاعات مشتریان

ویدیو 20 - تنظیمات عمومی نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 21 - آموزش ثبت کالای جدید در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 22- آموزش ثبت تنوع در محصول در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 23- آموزش حذف و ویرایش محصول در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 24 - آموزش ایجاد دسته بندی محصولات در نرم افزار شاپ بیز

ویدیو 25- آموزش ایجاد دسترسی کارمندان به نرم افزار شاپ بیز