انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت‌های به‌پرداخت ملت و توسن تکنو

تفاهم نامه‌ای که در تاریخ ششم اردیبهشت ماه میان شرکت‌های به‌پرداخت ملت و توسن تکنو امضا شد، هدف به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های این دو مجموعه از پرداخت الکترونیک و ارائه نوآوری را دارد. یکی از مفاد این تفاهم نامه همکاری، همکاری مشترک در حوزه سوخت برای به حداقل رساندن تماس فیزیکی در جایگاه‌های سوخت و ارائه راهکار پرداخت مبتنی بر کیوآر کد (QR Code) است.

به زودی پرداخت هزینه بنزین در پمپ بنزین‌های مجهز به دستگاه‌های کارتخوان به‌پرداخت ملت به وسیله اپلیکیشن شاپ امکان‌پذیر خواهد بود. بدین صورت که کاربران اپلیکیشن شاپ می‌توانند کیوآر کد (QR Code) تولید شده توسط دستگاه‌های کارتخوان به‌پرداخت ملت در جایگاه‌های سوخت را با اپلیکیشن اسکن کرده و هزینه را بدون هیچ‌گونه تماسی پرداخت کنند.