علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: زمان اجرای طرح ترافیک در تهران مشخص شد. طرح ترافیک از ۱۷ خرداد مجدداً اجرا می‌شود.

پیش از این تصمیم بر اجرای مجدد طرح ترافیک گرفته شده بود،‌ اما با مخالفت وزارت بهداشت به علت جلوگیری از ازدحام در مترو و اتوبوس و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. حال پس از بحث و گفتگوهای بسیار، تصمیم گرفته شده است که طرح ترافیک از ۱۷ خرداد ماه، مجدداً اجرا شود.

با اجرای‌ مجدد طرح ترافیک هم استفاده از ماسک در مترو و اتوبوس اجباری خواهد بود.