بدون قرعه کشی برنده شو!

می تونی در ماه آذر، 10 تا از تراکنش هاتو با اپلیکیشن شاپ انجام بدی و در پایان ماه بدون قرعه کشی 10 هزار تومان شارژ کیف پول شاپ برنده بشی!

فقط یادت باشه گرفتن موجودی در این تراکنش ها محاسبه نمیشه.

پس هر وقت نیاز به انجام تراکنش داشتی، شاپ منتظرته!