ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد ممکن شد

۱۳۹۹ دی ۲۴
سامانی صیاد

پیش از این مقرر شده بود که ۲۰ دی ماه روز الزام اجرای قانون جدید چک باشد اما با توجه به پاندمی ویروس کرونا، اجرای این قانون تا پایان سال به تعویق افتاده است. حال برای این که کاربران بتوانند با انتقال به سامانه صیاد آشنا شوند، از امروز صدور و انتقال چک در سامانه صیاد برای صادرکنندگان و دارندگان چک که قصد انتقال آن به دیگران را دارند به صورت اختیاری میسر شده است. 

البته براساس بخشنامه بانک مرکزی برخی الزامات دیگر نیز در مورد قانون جدید چک به تاخیر افتاده است. بر این اساس، الزام درج تاریخ اعتبار بر روی چک که به موجب بند ۴ بخشنامه مقرر شده بود در مورد دسته‌چک‌های اعطایی به اشخاص از تاریخ بیستم دی ماه به مورد اجرا گذاشته شود تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق افتاده است.

این را هم در نظر بگیرید که ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگ چک‌های مربوط به دسته چک‌های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۹ که در وجه حامل صادر شده‌اند، تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق افتاده است. در نتیجه صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن جهت انتقال تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود.

در بیانیه بانک مرکزی در مورد صدور دسته چک‌های جدید اینگونه آمده است:

  • لزوم درج تاریخ انقضای اعتبار چک و عبارت «حداکثر تا تاریخ زمانی معتبر قابل درج:…» بر روی برگ چک.
  • لزوم درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی برگ چک.
  • لزوم ثبت «علت صدور چک» در قسمت «بابت» سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چک‌های صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری.
  • لزوم تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی بر اساس شیوه‌نامه‌ای که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد و توسط سامانه صیاد محاسبه خواهد شد.

به طور کلی می‌توان که براساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان سال جاری ظاهر و مندرجات برگه‌ّهای چک تغییری نخواهد کرد و در نتیجه می‌توانید به شیوه قبلی به استفاده از دسته چک‌ها ادامه دهید.

نوشته های مرتبط