با حذف ۴ صفر از پول ملی ، «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند. هر تومان معادل ۱۰٫۰۰۰ریال و هر تومان معادل ۱۰۰ قران خواهد شد.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای سال‌های طولانی بلاتکلیف باقی مانده بود که به نظر کارشناسان، اجرای آن مزایایی مانند تقویت موقت و روانی پول ملی، کاهش هزینه ضرب، چاپ و امحای پول و تسهیل امور حسابداری را به همراه خواهد داشت.

حمید گرمابی عضو کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی: این طرح سال‌ها است که در محافل اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و موافقان و مخالفانی دارد که هریک بر مزایا و معایب خاص آن تأکید دارند. به نظر می‌رسد که حذف صفر از پول ملی باعث افزایش جایگاه پول ملی در حوزه بین‌المللی خواهد شد. به طور مثال در این حالت یک دلار آمریکا به جای ۱۰ هزار ریال، ۱۰ ریال معامله می‌شود. این در واقع همان ارزش اسمی پولی ملی است.

البته قرار است که روند تبدیل واحد پولی به صورت تدریجی اجرا شود؛ بر این اساس، در ۲ سال ترتیبات اجرای این طرح فراهم شده و ۳ سال نیز دوره گذار خواهد بود که در این دوره هر دو واحد پولی (ریال و تومان) به صورت همزمان اعتبار خواهند داشت.