صندوق فروشگاهی هوشمند
 • صندوق یکپارچه با کارتخوان و پرینتر فروشگاهی
 • اپلیکیشن مدیریت کسب و کار
 • تبلت اندرویدی برای فروشنده
 • دوربین برای اسکن بارکد و QR code
 • اتصال 3G/4G /Wi-Fi/Bluetooth
 • گواهینامه امنیتی PCI PTS 5.x
 •  
صندوق فروشگاهی قابل حمل
 • صندوق یکپارچه با کارتخوان و پرینتر فروشگاهی
 • صندوق فروشگاهی همراه
 • صفحه نمایش رنگی اندروید و بزرگ
 • پرینت سریع پرداخت به همراه قطع کننده اتوماتیک
 • اسکن بارکد و دوربین برای کد QR
 • اتصال 3G/4G /Wi-Fi/Bluetooth
 • گواهینامه امنیتی PCI PTS 5.x

 

صندوق فروشگاهی هوشمند
 • صندوق یکپارچه با کارتخوان و پرینتر فروشگاهی
 • اپلیکیشن کسب و کار
 • مجهز 2 تبلت اندرویدی برای مشتری و فروشنده
 • دوربین برای اسکن بارکد و QR code
 • پرداخت با QR code
 • اتصال 3G/4G /Wi-Fi/Bluetooth
 • اتصال آسان به دیگر پرینترهای فروشگاهی
 • گواهینامه امنیتی PCI PTS 5.x