بیایید ما هم قدمی برای داشتن شهری پاک برداریم!

 

بیایید برای داشتن شهری پاک، زیبا و حفظ سلامت خودمان و نسل آینده در روز درختکاری، ما هم یک درخت به درخت‌های زیبای شهرمان اضافه کنیم.

شاپ هم به نوبه خود با فراهم‌آوردن امکان کارت‌ به‌ کارت، خرید بلیت مترو و برج میلاد و …، در اپلیکیشن خود که منجر به حذف کاغذ در عملیات می‌شود، گامی مثبت در جهت جلوگیری از قطع‌شدن درخت‌ها برداشته است.

شما می‌توانید در روز درختکاری، یک درخت با دستان خود کاشته و با استفاده از اپلیکیشن شاپ به رشد و پرورش درخت‌ها کمک کنید. در اپلیکیشن شاپ می‌توانید بلیت مترو و برج میلاد بخرید،‌ پول کارت به کارت کنید،‌ قبض‌های خود را پرداخت نمایید، شارژ و بسته اینترنت همراه بخرید،‌ عوارض جاده‌ای و طرح ترافیک خودروی خود را پرداخت کنید.