با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور مقابله با این بیماری، ساعت کار بانک ها تغییر یافته است.

براساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان از ساعت 7:00 تا 14:00 و برای مشتریان از ساعت 7:30 تا 13:00 خواهد بود. همچنین در روزهای پنجشنبه نیز برای کارکنان از ساعت 7:00 تا 13:00 و برای مشتریان از ساعت 7:30 تا 12:30 تعیین شده است.

همچنین کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز در نامه‌ای از ساعت کار بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبر داد که بر این اساس، در طول ایام هفته ساعت کار کارکنان از 7:30 تا 14:30 و برای مشتریان از 8:00 تا 14:00 خواهد بود و در روزهای پنجشنبه 7:30 تا 14:00 برای کارکنان  برای مشتریان 8:00 تا 12:30 اعلام شده است.

با این وجود، بهتر است که برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا، مراجعه حضوری به بانک‌ها را کاهش داده و تا جای ممکن از دستگاه‌های خودگران، عابربانک‌ها و روش‌های پرداخت الکترونیک استفاده کنیم. بدین ترتیب، با استفاده از اپلیکیشن شاپ می‌توان برخی کارهای بانکی از قبیل کارت به کارت را انجام داد.