هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی بر این موضوع تأکید کرد ‌که می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت و گفت باید سازوکارهای مشخصی برای آن تعیین کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب از شاپ با ما همراه باشید.

به گفته این کارشناس اقتصادی شاید حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این مالیات شوند.

ترابی فر گفت:

طی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، نسبت مالیات بر درآمد ناخالص از ۴ تا ۱۰ بوده است که در مقایسه با سایر کشورها، بسیار پایین می‌باشد. البته با توجه به برنامه ششم باید این رقم به ۱۰ درصد برسد.

وی افزود:

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف بیش از ۴۰ درصد است و در ایران به ۱۴ درصد می‌رسد. از طرفی هم سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در این کشورها زیر ۱۰ درصد است که در ایران به ۳۷ درصد می‌رسد. این رقم بالای مالیات بر سود شرکت‌ها باید کاهش یافته و سهم مالیات بر درآمد اشخاص افزایش یابد.

می‌توان گفت که بیشتر درآمد مالیاتی کشور، از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. سال‌ها می‌شود که به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی توجه زیادی نمی‌شود و مالیات بر مجموع درآمد یکی از پایه‌های مالیاتی کشور است که اجرا نمی‌شود. با وجود مالیات بر مجموع درآمد می‌توان درآمد خانوارها را شناسایی نمود و طبق آن نظام یارانه‌ای کشور را متحول کرد.

اگر تراکنش حساب‌های بانکی کشور شفاف شود، می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک بزرگی کند.

وی با تأکید بر این‌که از طرفی دیگر هم مالیات بر سود سپرده های بانکی در بیشتر کشورها اجرا می‌شود که در دسته مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی قرار دارد، گفت:

می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت و گفت باید سازوکارهای مشخصی برای آن تعیین کرد، ممکن است حدود نیم درصد افراد شامل این مالیات شوند.