ویژگی های شاپین لایت

ویژگی های شاپین برای کسب های محصول محور و خدماتی
 • اطلاعات محصول
 • مقایسه محصولات

شاپین لایت

راهکار یکپارچه کسب و کار شاپین نرم‌افزار مدیریت فروشگاهیست که امکان مدیریت یکپارچه را برای صاحبین کسب و کار فراهم می‌کند. این نرم‌افزار قابل نصب برروی تمامی دستگاه‌های اندرویدیست.

شاپین لایت بدرد چه کسب و کارهایی میخورد ؟
 • کافه و رستوران
 • کافه و رستوران
 • کافه و رستوران
 • کافه و رستوران
 • کافه و رستوران
امکانات شاپین لایت
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
 • صدور فاکتور
امکانات شاپین لایت
 • مدیریت محصول
 • مدیریت محصول
 • مدیریت محصول
 • مدیریت محصول
 • مدیریت محصول
 • مدیریت محصول

صندوق فروشگاهی شاپین لایت

 • تب 1
 • تب 2
 • تب 3
 • تب 4

مشخصات سخت افزاری دستگاه

 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
 • 12Gig
  رم
قابلیت های کسب و کاری شاپین بیس شاپین بیس شاپین بیس شاپین بیس شاپین بیس
پرداخت با کارت بانکی نقدی چهره ترکیبی QR کد
پرداخت با کارت بانکی نقدی چهره ترکیبی QR کد
پرداخت با کارت بانکی نقدی چهره ترکیبی QR کد
پرداخت با کارت بانکی نقدی چهره ترکیبی QR کد
صدور و پرداخت فاکتور در کمتر از 10 ثانیه
دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
نیاز به مشاوره دارید؟
ورود پذیرندگان
ورود پذیرندگان
ورود پذیرندگان
ورود پذیرندگان
ورود پذیرندگان

محصولات دیگر شاپین

ویژگی های شاپین برای کسب های محصول محور و خدماتی
 • شاپین لایت

  دستگاه P3 / A930 / A920
  راهکار یکپارچه کسب و کار شاپین نرم‌افزار مدیریت فروشگاهیست که امکان مدیریت یکپارچه را برای صاحبین کسب و کار فراهم می‌کند.
 • شاپین لایت

  دستگاه P3 / A930 / A920
  راهکار یکپارچه کسب و کار شاپین نرم‌افزار مدیریت فروشگاهیست که امکان مدیریت یکپارچه را برای صاحبین کسب و کار فراهم می‌کند.
 • شاپین لایت

  دستگاه P3 / A930 / A920
  راهکار یکپارچه کسب و کار شاپین نرم‌افزار مدیریت فروشگاهیست که امکان مدیریت یکپارچه را برای صاحبین کسب و کار فراهم می‌کند.
 • شاپین لایت

  دستگاه P3 / A930 / A920
  راهکار یکپارچه کسب و کار شاپین نرم‌افزار مدیریت فروشگاهیست که امکان مدیریت یکپارچه را برای صاحبین کسب و کار فراهم می‌کند.
 • شاپین لایت

  دستگاه P3 / A930 / A920
  راهکار یکپارچه کسب و کار شاپین نرم‌افزار مدیریت فروشگاهیست که امکان مدیریت یکپارچه را برای صاحبین کسب و کار فراهم می‌کند.

داستان موفقیت مشتریان با شاپین

ویژگی های شاپین برای کسب های محصول محور و خدماتی
 • img
  نظر خریدار دستگاه E800 فروشگاهی
  جناب آقای بهرامی فرد
  زمان تماشا : ۲۰ دقیقه
 • img
  نظر خریدار دستگاه E800 فروشگاهی
  جناب آقای بهرامی فرد
  زمان تماشا : ۲۰ دقیقه
 • img
  نظر خریدار دستگاه E800 فروشگاهی
  جناب آقای بهرامی فرد
  زمان تماشا : ۲۰ دقیقه
video