حضور همکاران تیم سرمایه انسانی hashtagتوسن‌تکنو و hashtagشاپ در بخش الکام‌جابز نمایشگاه hashtagالکامپ برای معرفی hashtagفرصت‌های_شغلی 🔶 محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، ۲۷ الی ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸، سالن ۲۷ hashtagفرصت_همکاری hashtagدعوت_به_همکاری hashtagاستخدام

 

🔷 @shopp_club 🔷 @TOSAN_Techno