صندوق فروشگاهی هوشمند، همه امکانات در یک دستگاه صندوق فروشگاهی + نرم افزار + cloud + barcode scanner + pos استفاده از دستگاه صندوق فروشگاهی هوشمند پکس مدل E500 برای کسب و کار شما ایجاد تمرکز و یکپارچگی می نماید.
کافه ها رستوران ها و دیگر اصناف می توانند با توجه به نیازشان از محصولات PAX در رده های مختلف بهره مند شوند. Tech Store دنیایی از نرم افزارهای کاربردی تایید شده در کنار کسب و کار شما…