• تلفیق دستگاه کارتخوان و چاپگر در صندوق فروشگاهی
• امکان یکپارچه سازی راهکار شاپ با سایر راهکارهای موجود در بازار در بخش های انبارداری، حسابداری، فروشگاهی، پخش و …
• امکان اتصال فروشگاه ها به شبکه تامین کنندگان
• امکان انجام فرآیند سفارش دهی به صورت اتوماتیک از تامین کنندگان
• ایجاد کانال فروش آنلاین برای فروشگاه ها
• سامانه شاپ استور به عنوان اولین پلتفرم توزیع اپلیکیشن تخصصی پرداخت و فروشگاهی