در سال ۱۳۸۵، دولت نهم، سهام خود را در برخی از شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و اقتصادی بزرگ به عموم مردم منتقل کرد. در مرحله اول، سهام عدالت بین اقشار کم درآمد جامعه توزیع شد. سپس در چند مرحله، افراد بیشتری صاحب سهام عدالت شده و در نهایت این سهام به نزدیک ۴۹ میلیون ایرانی اختصاص یافت.  تا سال ۹۸ امکان آزادسازی سهام عدالت وجود نداشت و تنها سود آن به حساب مشمولین واریز می‌شد. اما از امسال با موافقت رهبری این امکان برای سهامداران فراهم شده است. در این مطلب از شاپ می‌خواهیم به شما بگوییم چطور می‌توان روش مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرد. با ما همراه باشید.

نحوه آزادسازی سهام عدالت

سهامدارانی که می‌خواهند روش مدیریت مستقیم را انتخاب کنند، باید مراحل زیر را انجام دهند.

در مرحله اول، سهامدار باید به سامانه سهام عدالت به آدرس (samanese.ir) مراجعه کرده و روی گزینه ورود به سامان کلیک کند. سپس با مطالعه مقررات سامانه، روی «مطالعه فوق را مطالعه کرده و می‌پذیرم» کلیک کرده و برای ورود به مرحله دوم گزینه «ادامه» را انتخاب کنند.

سهام عدالت‌

در مرحله دوم سهامدار باید کد ملی را وارد کرده و در انتها با ورود کد امنیتی و کلیک روی گزینه ادامه به مرحله بعد برود.

سهام عدالت

سهامدار باید در مرحله سوم نام و نام خانوادگی، مرحله چهارم نام پدر، مرحله پنجم تاریخ تولد و مرحله ششم شماره شناسنامه را از بین ۳ گزینه انتخاب و روی گزینه «ادامه» کلیک کند.

سهام عدالت 3

در مرحله هفتم با توجه به اطلاعات وارد شده، مشخصات دقیق سهامدار نشان داده می‌شود که در صورت صحیح‌بودن اطلاعات باید گزینه «تایید و ورود» انتخاب شود، اما در صوتی که اطلاعات سهامدار اشتباه باشد، باید از طریق گزینه «اصلاح»، اطلاعات وارد شده اصلاح شود.

سهام عدالت‌

مرحله هشتم دارای چهار آیکون است: آزادسازی سهام عدالت، صورت وضعیت دارایی سهام، شماره شبا بانکی، شماره تلفن همراه.

آیکون اول انتخاب روش مدیریت سهام عدالت است. در این قسمت روش سهامداری غیرمستقیم به صورت پیش‌فرض انتخاب شده، اما سهامداری که می‌خواهد روش سهامداری مستقیم را انتخاب کند، باید با کلیک بر گزینه «تغییر» روش سهامداری را به روش مستقیم تغییر دهد.

آیکون دوم صورت وضعیت دارایی سهام است که امکان مشاهده صورت وضعیت دارایی و سود سهام را فراهم می‌کند.

آیکون سوم شماره شبای بانکی است که امکان شماره شبای وارد شده را فراهم می‌آورد.

آیکون چهارم شماره تلفن همراه سهامدار است که امکان تغییر آن وجود دارد.

سهام عدالت

در مرحله نهم هشداری در مورد انتخاب روش مدیریت سهامداری ارائه می‌شود که هریک از سهامداران سهام عدالت می‌توانند نسبت به انتخاب مدیریت مستقیم سهام اقدام کنند، اما در صورت عدم ثبت روش سهامداری مستقیم، سهام متعلق به سهامدار به صورت خودکار وارد روش مدیریت غیرمستقیم می‌شود و توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت خواهد شد.

سهام عدالت

در مرحله دهم شرایط استفاده از روش سهامداری مستقیم توضیح داده شده و سهامدار پس از مطالعه باید گزینه «مطلب فوق را مطالعه کرده و مایل به استفاده از روش مستقیم برای بهره مندی از دارایی سهام عدالت خود هستم» را انتخاب کرده و در آخر روی کلید ثبت روش مستقیم کلیک و به مرحله بعد برود.

سهام عدالت‌

مرحله یازدهم برای تایید شماره تلفن همراه سهامدار است. در این مرحله جهت ثبت نهایی برای روش سهام‌داری مستقیم کد تایید از طریق پیامک به شماره تلفن همراه ارسال می‌شود.

سهام عدالت

در مرحله پایان انتخاب روش مدیریت سهام عدالت، رسید اطلاعات وارد شده سهامدار اصلی و کد پیگیری ارائه می‌شود که با انتخاب گزینه «چاپ» از اطلاعات روی صفحه نسخه چاپی گرفته‌ می‌شود.