این قسمت قرنطینان بی بروبرگرد … آنلاین بخر در روزهایی که نمی‌توان از خانه بیرون رفت و باید خود را قرنطینه کرد، می‌توانید با اپلیکیشن شاپ، خیلی راحت خرید کنید.