نحوه فعال نمودن دستگاه کارتخوان جیبی PAX مدل D180 ارائه شده توسط شرکت تراکنش همراه ایمن (شاپ)
– آشنایی با دستگاه پکس مدل D180
– آشنایی و نصب نرم افزار SHOPP PAY (شاپ پی)
– نحوه فعال نمودن نرم افزار و ارتباط با دستگاه
– انجام عملیات پرداخت بانکی