نحوه فعال نمودن دستگاه کارتخوان جیبی PAX مدل D200 ارائه شده توسط شرکت تراکنش همراه ایمن ( شاپ )
آشنایی با دستگاه MPOS پکس مدل D200 – انجام عملیات پرداخت بانکی