رانندگان نباید کرایه تاکسی ها را به بهانه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، افزایش دهند.

بر اساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، رانندگان تاکسی نباید بیش‌تر از ۳ نفر مسافر سوار کنند و اگر این کار را انجام دهند، تخلف است و با رانندگان برخورد می‌شود. همین موضوع باعث کاهش درآمد تاکسیرانان و اعتراض آن‌ها شده است. به همین دلیل و برای جلوگیری از کاهش درآمد تاکسیرانان، مسافران کرایه نفر چهارم را میان خود تقسیم می‌کنند.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران: به تاکسیرانان توصیه شده که اگر مسافری نمی‌خواست که هزینه مازادی پرداخت نکند، با او مساعدت کنند و کرایه اضافه‌ای دریافت نشود. اما در شرایط کنونی، بیشتر مسافران می‌خواهند که کرایه نفر چهارم را بین سه نفر تقسیم کنند تا به تاکسیرانان هم فشاری وارد نشود.

وی افزود: در حال حاضر، نرخ کرایه تاکسی ها افزایشی نداشته و رانندگان اجازه ندارند پیش از ابلاغیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، کرایه‌ها را افزایش دهند.

طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ناوگان تاکسیرانی در حالی اجرا شد که دولت هیچ طرحی برای جبران کاهش درآمد تاکسیرانان در نظر نداشت؛ همین مسئله سبب اعتراض جمع بسیاری از تاکسیرانان تهران شد. چند روز پس از ابلاغ رسمی طرح فاصله‌گذاری هوشمند، گزارشاتی مبنی بر رعایت‌نکردن این طرح توسط تاکسیرانان اعلام شد. اما اگر در روزهای ابتدایی اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، ۴۰ درصد از تاکسیرانان این موضوع را رعایت نمی‌کردند، در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد گزارشاتی مبنی بر رعایت‌نشدن این طرح توسط تاکسیرانان گزارش می‌شود. همچنین آمار گزارش‌های اعتراضی شهروندان از هفته گذشته نسبت به این موضوع کاهش یافته و کرایه نفر چهارم میان مسافران تقسیم می‌شود.