اخبار و رویدادها

ساعت کار مترو تهران
۱۳
دی
۱۳۹۹

ساعت کار مترو تهران در زمان محدودیت های کرونایی

با توجه به شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا در ایران و افزایش تعداد شهرهایی که با وضعیت قرمز روبرو هستند ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عبور و مرور و وضعیت تردد شهرها قوانین جدیدی را به اجرا رساند. تهر..