فاصله ۱.۵ متری را در دوران شیوع ویروس کرونا رعایت کنید

با توجه به شیوع ویروس کرونا توصیه می‌شود از معاشرت با دوستان و آشنایان خود دوری کنید. از تماس نزدیک با افراد خانواده مانند دست‌دادن، روبوسی و بغل‌کردن بپرهیزید تا از خود و خانوادهتان محافظت کنید.

این روزها بهترین راه برای ابراز علاقه به عزیزانمان، رعایت فاصله با آن‌ها است، اما از راه دور هم می‌توان علاقه را ابراز کرد و به اطرافیان دلگرمی داد. پس بیایید با یکدیگر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، همدل باشیم و کمی تحمل کنیم تا این لحظات دشوار را با سلامتی پشت سر بگذاریم.