وزارت راه و شهرسازی، مبلغ نهایی عوارض عبور از آزادراه تهران- شمال را تعیین کرده است.

طبق تعرفه تعیین‌شده، عوارض عبور از این قطعه آزادراه، در روزهای عادی ۲۵ هزار تومان و روزهای پرتردد ۳۵ هزار تومان خواهد بود.

این آزادراه با مشارکت مالی ۵۰-۵۰ بنیاد مستضعفان و دولت ساخته شده و ارزش روز پروژه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. عوارض عبور از آزادراه تهران- شمال، به بنیاد مستضعفان اختصاص می‌یابد تا از این مسیر، نگهداری کرده و به بازگشت سرمایه اولیه کمک کند. با این حال، رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که درآمد عوارضی این آزادراه به محرومیت‌زدایی اختصاص خواهد یافت.