جشنواره کاربران اپلیکیشن شاپ بیز

۱۳۹۹ دی ۱۰

با ثبت هر فاکتور در نرم افزار شاپ بیز، یک قدم به جوایز دی ماه شاپ نزدیک شوید. جوایز و شرایط دریافت آن را در جدول زیر مشاهده می‌فرمایید. امتیاز های شما در طول ماه از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. گوش به زنگ باشید!

شرایط دریافتجایزهزمان محاسبه
تعداد فاکتور ده روزه بیش تر از 2000رول کاغذ رایگاندر پایان هر دهه از ماه محاسبه می شود.
تعداد فاکتور ده روزه بیش تر از 3000رول کاغذ + کارت هدیه 100 هزارتومانیدر پایان هر دهه از ماه محاسبه می شود.
قرار گرفتن در رتبه های 1 تا5 و تعداد فاکتور ماهانه حداقل 6000کارت هدیه 200 هزار تومانیدر پایان ماه محاسبه می شود.