گزارش تصویری راه پرداخت از غرفه شاپ در بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه الکامپ

غرفه تراکنش همراه ایمن «شاپ» سالن 38

راهکارهای ارئه‌شده:

۱. راهکارهای هوشمند برای کسب‌وکارها

۲. اپلیکیشن سبک هوشمند زندگی شاپ