کاربرد دستگاه کارتخوان اندرویدی مدل A930

راهکارهای خلاقانه برای ایجاد سهولت در صنعت پخش 

 یکپارچگی صدور فاکتور و پرداخت

راهکارهای خلاقانه برای ایجاد سهولت در کافه و رستوران

 امکان اخذ سفارش از مشتری،صدور قاکتور و تسویه بهمراه ارئه فاکتور و رسید پرداخت در یک رسید