نسل جدید صندوق‌های فروشگاهی یگپارچه

قابلیت‌ها:

تلفیق صندوق فروشگاهی، پرینتر رسید و کارتخوان بانکی

 سیستم عامل اندروید

میتنی بر فضای ابری