گزارش تصویری از روز اول بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه الکامپ

غرفه شرکت تراکنش همراه ایمن «شاپ» سالن 38

راهکارهای ارئه‌شده:

۱. راهکار POS 2.0

۲. اپلیکیشن سبک هوشمند زندگی شاپ

بازدید جناب آقای آذری جهرمی وزیر «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و دیگر مدیران