اقدامات شاپ برای سلامت کارمندان خود در مقابله با ویروس کرونا

اقدامات لازم جهت جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا