امکان پرداخت هزینه بنزین با اپلیکیشن شاپ در پمپ بنزین‌ها به زودی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت‌های به‌پرداخت ملت و توسن تکنو