جریمه ورود به طرح ترافیک ۴.۵ برابر شد!

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ جریمه ورود به طرح ترافیک از ۲۰.۰۰۰ به ۹۰.۰۰۰ تومان افزایش یافت.