تراکنش غیرنقدی با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان افزایش چشمگیری داشت!

طبق آمار به‌دست‌آمده از شرکت‌های پرداخت، تراکنش غیرنقدی یا همان کارتی و اینترنتی با شیوع ویروس کرونا، افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش در پرداخت‌های غیرنقدی تنها محدود به ایران نمی‌شود و سراسر دنیا را درگیر خود ساخته است. در ادامه مطلب از شاپ بیایید به بررسی این موضوع بپردازیم و ببینیم که اصلاً دلیل [...]