اجرای مجدد طرح ترافیک از روز شنبه یکم شهریور ماه در تهران

اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا که به‌خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شده بود، از ابتدای شهریور ماه مجدد اجرا می‌شود. اجرای مجدد طرح‌ ‌ترافیک از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶ خواهد بود و شهروندان می‌توانند یک‌بار از ساعت ۱۴:۳۰ از محدوده خارج شوند. همچنین روزهای پنجشنبه تنها طرح کنترل آلودگی هوا و در ساعات [...]