همکاری علی بابا و بی‌ام‌دبلیو (‌BMW) در چین

علی بابا و بی‌ام‌دبلیو قرارداد همکاری امضا کردند.