برچسب: عوارض جاده ای

عوارض
۷
دی
۱۳۹۹

پرداخت عوارض آزادراه در سریع ترین زمان

در گذشته و همانطور که همه ما می‌دانیم، هنگام تردد در آزادراه باید مقابل ایستگاه‌های عوارضی می‌ایستادیم، مبلغی را پرداخت کرده و کاغذی را دریافت می‌کردیم که باید در ایستگاه بعدی تحویل می‌دادیم. این نوع ..