بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از ۱۵ شهریور ماه

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از ۱۵ شهریور ماه امکان‌پذیر است.