برچسب: پرداخت عوارض

عوارض
۵
مرداد
۱۴۰۰

استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی

عوارض آزادراهی در گذشته و همانطور که همه ما می‌دانیم، هنگام تردد در آزادراه باید مقابل ایستگاه‌های عوارضی می‌ایستادیم، مبلغی را پرداخت کرده و کاغذی را دریافت می‌کردیم که باید در ایستگاه بعدی تحویل می‌..