حذف ۴ صفر از پول ملی

با حذف ۴ صفر از پول ملی ، «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند. هر تومان معادل ۱۰٫۰۰۰ریال و هر تومان معادل ۱۰۰ قران خواهد شد. طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای سال‌های طولانی بلاتکلیف باقی مانده بود که به نظر کارشناسان، اجرای آن مزایایی مانند تقویت موقت و روانی پول ملی، کاهش هزینه [...]