با افزایش شیوع ویروس کرونا ورزش ایران دوباره تعطیل می‌شود؟

تعطیلی مجدد اماکن ورزشی