میلیونی شدن شبکه پذیرش پرداخت QR با اپلیکیشن شاپ به زودی

سرویس پذیرش کیوآر کد (QR Code) دستگاه‌های کارتخوان (POS) شرکت به‌پرداخت ملت توسط شرکت‌های شاپ و ایزی‌پی