دوستاتو به بازی دعوت کن!

قرعه‌کشی ۲ دستگاه کنسول بازی PS4 در اسفند ماه ۱۳۹۹